Lietuvos Respublikos ginklų fondas
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Biudžetinė įstaiga, Linkmenų g. 26, LT-08217 Vilnius, tel. 8 706  63 460, faksas 8 706  63 466, el. p. info@lgf.lt
Ginklų fondo parduotuvė, tel. 8 706  63 469, 8 706  63 452
Juridinio asmens kodas 191769098, PVM mokėtojo kodas LT917690917
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis

Lietuviškai English Russian
 

  Kaip mus rasti?





 

 

 

 

 
 
Gairės dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų

Gairės dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų

2015 m. rugsėjo 29 d. vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis pasirašė įsakymą Nr. 1V-752, kuriuo patvirtino Sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos kontrolės tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
Aprašas parengtas siekiant įgyvendinti 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos priimtą reglamentą Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (toliau – Reglamentas).
Europos Komisija taip pat yra parengusi šio Reglamento įgyvendinimo gaires, kuriomis siekiama padėti tiek verslo atstovams, tiek valstybės institucijoms įgyvendinti Reglamentą.
Pažymėtina, kad Reglamentu siekiama apriboti arba išvis uždrausti tam tikrų cheminių medžiagų – sprogstamųjų medžiagų pirmtakų – pardavimą plačiosios visuomenės nariams (fiziniams asmenims). Reglamento 3 straipsnio 7 dalyje plačiosios visuomenės narys suprantamas, kaip bet kuris fizinis asmuo, kurio veiksmai (veikla) nesusiję su prekyba, verslu ar profesija.
Vidaus reikalų ministro patvirtintame Apraše detaliau nustatoma kokia tvarka turi būti vykdoma prekyba registruojamais sprogstamųjų medžiagų pirmtakais. Ekonominės veiklos vykdytojas, prieš pradėdamas tiekti plačiosios visuomenės nariams registruojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, apie pradedamą veiklą privalės raštu ar elektroninėmis priemonėmis informuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) apie ketinamą vykdyti veiklą ir nurodyti ekonominės veiklos vykdytojo rekvizitus, taip pat patalpų, kuriose bus vykdoma veikla, adresą, registruojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, kurie bus tiekiami, asmenį, atsakingą už registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apskaitą.
Ginklų fondas, sutikrinęs pateiktą informaciją, įrašo ekonominės veiklos vykdytoją į registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą.
Ekonominės veiklos vykdytojai privalo užtikrinti, kad visi Lietuvos Respublikoje plačiosios visuomenės nariams tiekiami registruojami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai būtų paženklinti ženklu „Įsigijimas, laikymas, naudojimas vartotojams yra ribojamas“.
Aprašu taip pat nustatoma pareiga ekonominės veiklos vykdytojui apie įtartinus sandorius dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų arba mišinių ar medžiagų, kuriose yra sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, Reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais pranešti nacionaliniam kontaktiniam centrui – Ginklų fondui tel. 8 706 63 440 ar el. paštu info@lgf.lt ir teritorinei policijos įstaigai bendruoju pagalbos telefonu 112.
Aprašas įsigaliojo nuo 2015 m. gruodžio 1 d., todėl visus norime paraginti susipažinti su nustatoma prekybos registruotais sprogstamųjų medžiagų pirmtakais tvarka. Kilus papildomiems klausimams dėl Reglamento ir Aprašo taikymo prašome teirautis tel. 8 706 63440 arba el. paštu vytautas.velicka@lgf.lt

© Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Visos teises saugomos
Į viršų (Left Alt+Z+Enter)   Naudojama Smart Web sistema.